21, జూన్ 2015, ఆదివారం

computer paintings - 5 (June 21 date; ఆది sunday )


Hello, friends!

I am krish.
I am studying U.K.G. .
My school :- 
Bharatiya VidhyaBhavan, Jubilee hills.
This is my 3 bomma;
I paint this on my computer.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 Krish paint on computer sgreen కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి