27, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

ద్వాదశి - 2 = 12 సామెతల గుత్తి

1. చిన్నక్క చిలక, పెద్దక్క గిలక, చూస్తే చుక్క, రేగితే కుక్క ; 
2. గుంటూరు పొగాకు గూట్లో ఉన్నా ఒకటే నోట్లో ఉన్నా ఒకటే ; 
3. గుండ్లకమ్మ నిండి దరి చేరనీదు, గంపకమ్మ కలిగి తిననీదు.
4. గానుగ రోట్లో చేతులు పెట్టి, పెరుమాళ్ళు కృప అన్నట్లు.
 5. గారాబం గుర్రాని కేడిస్తే, వీపు దెబ్బల 
6. కోర్టుకెక్కిన వారు - ఆవు కొమ్ము దగ్గర ఒకరు - తోక దగ్గర ఒకరు - 
పొదుగు దగ్గర మాత్రం నల్ల కోటు వకీలున్నూ. కూర్చుంటారు. 
7. గంగాస్నానం - తుంగా పానం ;
8. గంత కట్టేదా బసవన్నా అంటే ఊహూ అన్నదట, గుగ్గిళ్ళు తింటావా బసవన్నా అంటే, ఆహా అన్నదట. 
9. గంప సిడి [ సిరి ] కాదు, గాలం సిడి [ = బాధ ] ;
10. గడీలెక్కు తిమ్మన్నా, గంతులు వేయి తిమ్మన్నా ;; 
11. గట్టు మీదున్న వానికి, గప్పాలు ఎక్కువ. 
12. గవ్వ ఆదాయమూ లేదు, గడియ పురసత్తు [ = తీరిక ] లేదు. 
;
ద్వాదశి - 2  [ = 12 సామెతల గుత్తి ] ;
=================, ;
;
1. cinnakka cilaka, peddakka gilaka, cuustE cukka, rEgitE kukka ; 
2. gunTUru pogaaku guuTlO unnA okaTE nOTlO unnaa okaTE ; ;;
3. gumDlakamma nimDi dari cEraneedu, gampakamma kaligi tinaneedu.
4. gaanuga rOTlO cEtulu peTTi, perumALLu kRpa annaTlu.
5.  gaaraabam gurraani kEDistE, weepu debbala 
6. kOrTukekkina waaru - aawu kommu daggara okaru - tOka daggara okaru - podugu daggara maatram nalla kOTu wakeelunnuu. kuurcumTAru. 
7. gamgaasnaanam - tumgaa paanam ;; 
8. gamta kaTTEdA basawannaa amTE UhU annadaTa, guggiLLu timTAwA basawannaa amTE, aahaa annadaTa. 
9. gampa siDi [ siri ] kaadu, gaalam siDi [ = baadha ] ;;
10. gaDeelekku timmannaa, gamtulu wEyi timmannaa ;; 
11. gaTTu meedunna waaniki, gappaalu ekkuwa. 
12. gawwa aadaayamuu lEdu, gaDiya purasattu [ = teerika ] lEdu. 
= dwaadaSi - 2 [ = 12 saametala gutti ] ;

22, డిసెంబర్ 2018, శనివారం

ద్వాదశి - 1

1. చెక్కక పోతే దిమ్మ, చెక్కితే బొమ్మ - గుళ్ళో ఉంటే అమ్మ ;
2. గోచీ విప్పి, తలపాగా చుట్టినట్లు
3. మా అమ్మాయి బంగారు బొమ్మ / కుందనపు బొమ్మ ;;
4. కలసి ఉంటే కలదు సుఖం ;
5. కలిసి వచ్చిన అదృష్టం ;
6. అభ్యాసం కూసు విద్య ;
7. నవ్వితే నవరత్నాలు  ; 
8. పట్టిందల్లా బంగారం ; 
9.  చదువు రాకముందు కాకర కాయ, చదువుకున్నాక కీకరకాయ ;
10. చెన్నంపల్లి పంచాయతీ - చెరి సగం ; 
11.  చేసేవి నాయకాలు, అడిగేవి తిరిపాలు, పెట్టకుంటే కోపాలు ; 
12. చెవిటివాని ముందు శంఖం ఊదితే - దాన్ని కొరకను నీ తాతలు దిగిరావాలి అన్నాడట.
;
ద్వాదశి - 1  [ = 12 సామెతల గుత్తి ] ;
=================, ;
;
1. cekkaka pOtE dimma, cekkitE bomma - guLLO umTE amma ;
2.  gOcee teesi talapaaga cuTTinaTlu ;
3. maa ammaayi bamgaaru bomma / kumdanapu bomma ;
4. kalasi umTE kaladu sukham ;
5. kalisi waccina adRshTam ;
6. abhyaasam kuusu widya ; 
7. nawwitE nawaratnaalu  ; 
8. paTTimdallaa bamgaaram ; 
9. caduwu raakamumdu kaakara kaaya, caduwukunnaaka keekarakaaya ;
10. cennampalli pamcaayatee - ceri sagam ; 
11. cEsEwi naayakaalu, aDigEwi tiripaalu, peTTakumTE kOpaalu ;  
12. cewiTiwaani mumdu Samkham uuditE - daanni korakanu nee taatalu digi raawaali annADaTa.
;
= dwaadaSi - 1 [ = 12 saametala gutti ] ;
;
colors KSM - 1

20, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

రామ్ టెక్ - టెక్ = ప్రతిజ్ఞ

రామ్ టెక్ ;- 1. మరాఠీ భాషలో "టెక్" ప్రతిజ్ఞ - అని అర్ధం. 
అగస్త్య ముని మున్నగువారు యజ్ఞ యాగాలు చేస్తుండే వారు. 
మహర్షుల సత్క్రియలను రాక్షసులు ధ్వంసం చేస్తుండే వాళ్ళు. 
అది తెలిసిన శ్రీరామచంద్రుడు - దుష్టులను దునుముటకు - 
వాగ్దానం చేసాడు. 
2. కనుక రామ్ టెక్ అనే పేరు - ఈ ప్రాంతానికి కలిగింది.
మరో చారిత్రక విశేషం ;- మహాకవి కాళిదాసు - 
ఈ రామగిరిశిఖరములకు చేరి, 
మేఘసందేశం - మహాకావ్యాన్ని రచించి - 
ప్రపంచానికి అమూల్య కావ్యాలను అందించాడు.
;
3. నాగపూర్ [మహారాష్ట్ర] చక్రవర్తి రఘుజీ భోన్స్ లే - 
ఛిన్ ద్వారా కోటను [Deoghar in Cindwara] గెలిచాడు. 
ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని - రాజు కట్టించిన గుడి రామ్ టెక్ కోవెల.; 
;
4. Atishayakshetra ;- జైన విగ్రహములు ఉన్న చారిత్రక ప్రాధాన్యతతో - 
అతిశయ క్షేత్రము - అని పేరొందిన సీమ ఇది.
5. తెలుగు వారైన కీర్తిశేషులు - నరసింహారావు - 
ప్రధానమంత్రి పదవికి - ఇక్కడి నుండి పోటీ చేసారు.
;
♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣

Architecture:
Ram Temple is renowned for its unique OM structure, located at the foot of Ramgiri hill. 
Measuring 350 feet long, 10.5 feet high and 11 feet wide, 
this structure is beautifully adorned with picturesque description of 
Ramayana, Krishna Leela and idols of Lord Hanuman, Sai Baba and Gajanan Maharaj. 
;
 SRI RAAMAA Raamamaa ;
;
kusuma screen paint - 1 

;

6, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

అవ్వ తీసిన గంధం, తాత తలనొప్పికే సరి

1. అవ్వ తీసిన గంధం అంతా ; తాత తలనొప్పికే సరి  ;
2. తాతా, పెళ్ళి చేసుకుంటావా అంటే నాకు పిల్లను ఎవడు ఇస్తాడే అన్నాడట.
3. మూడు నెలలు కుస్తీపట్లు నేర్చి, మూలనున్న ముసలమ్మని కొట్టాడట.
;
====================================;
;
1. awwa teesina gamdham amtaa - taata talanoppikE sari.
2. taataa, peLLi cEsukumTAwA amTE naaku pillanu ewaDu istaaDE annADaTa.
3. mUDu nelalu kusteepaTlu nErci, muulanunna musalammani koTTADaTa.
;
prvbs pain blag - 1 ksm paints 

తంతే గారెల బుట్టలో పడ్డట్టు

1. తంతే గారెల బుట్టలో పడ్డట్టు ; 
2. రొట్టె విరిగి నేతిలో పడ్డట్టు -> 
నీ రొట్టె విరిగి నేతిలో పడ్డది ;
3. చెరుకా, చెరుకా బెల్లం ఇవ్వు - అంటే చటుక్కున ఇస్తుందా 
= [ గానుగలో ఆడించి కాచి ఇగరబెట్టి ఎండ బెట్టి - 
అనేక ప్రక్రియల తర్వాత గుడ్ లభిస్తుంది.]
=============================; ;
;
1. tamtE gaarela buTTalO paDDaTTu ;
2. roTTe wirigi nEtilO paDDaTTu -> 
eg. -nee roTTe wirigi nEtilO paDDadi ;
3. cerukaa, cerukaa bellam iwwu - amTE
caTukkuna istumdaa 
= gaanugalO ADimci kaaci igarabeTTi emDa beTTi -
 anEka prakriyala tarwaata guD labhistumdi. ]
;
nandana akTObar - 2  2018 kusuma paints  

4, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

ఏనుగుల పోట్లాట, ఎర్రచీమ రాయబారం

1. ఏనుగుల పోట్లాటకు ఎర్ర చీమ రాయబారమన్నట్లు ;
2. చీమ ఒళ్ళు చీమకు బరువు - ఏనుగు  ఒళ్ళు ఏనుగుకు బరువు -
3. దగ్గరికి పిలిచి నీ కన్ను గుడ్డి అన్నట్లు ; 
================================, ;
 తెలుగు సామెతలు ;-
1. Enugula pOTATaku erra ceema raayabaaramannaTlu ;
2. ceema oLLu ceemaku baruwu - Enugu  oLLu Enuguku baruwu  ;
3. daggariki pilici nee kannu guDDi annaTlu ; telugu proverb ;
;
nandanajaya 22, 2018 kusuma paints 


1, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

గుంపులో గోవిందా

1. గుంపులో  గోవిందా ;  - సామెత ;
2. మందలో గోవిందా ;  - సామెత ;
3. లోకంతో లొట లొట ;  - సామెత ;
;
1. gumpulO  gOwimdA ;  - saameta ;
2. mamdalO gOwimdA ;  - saameta ;
3. lOkamtO loTa loTa ;  - saameta ;
;
nandanajaya- 2018 - 21 kusuma paints  30, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

అయితే ఆదివారం .... సోమవారం

1. ఐశ్వర్యం అందలం ఎక్కించగానే - 
అర్ధరాత్రి గొడుగు పట్టమన్నాడట. - [ హాస్య సామెత] 
2. ఐతంపూడి ఉద్యోగం - ఐతే గియ్తే ఆరు ఆవుల పాడి, 
చేస్తే  గీస్తే పెరుగు, వెన్న - ;;
3. అయితే ఆదివారం, కాకుంటే సోమవారం ;
=================================
;
1. aiSwaryam amdalam ekkistE -
ardharaatri goDuugTTamannaaDaTa. [ comedy proverb
2. aitampUDi udyOgam - aitE giytE aaru aawula pADi, 
cEstE gIstE perugu, wennaa - ;;
3. ayitE aadiwaaram, kaakumTE sOmawaaram ; 
nandanajaya- oct 2018 - 19 kusuma paints

అక్కన్న, మాదన్నలు పల్లకీ ఎక్కితే .....

1. అక్కన్న, మాదన్న గార్లు అందలం ఎక్కితే, 
సాటి సరప్ప చెరువుకట్ట ఎక్కి కూర్చున్నాడంట.

akkanna, maadanna gaarlu amdalam ekkitE, 
saaTi sarappa ceruwukaTTa ekki kuurcunnADamTa.
;
2. అచ్చంగా తిరుమణిధారి ఐతే - 
పుల్ల పట్టడం లోనే పద్ధతి తెలుస్తుంది
=
accamgaa tirumaNidhaari aitE - pulla paTTaDam lOnE 
paddhati telustumdi.
;
3. అన్నం పెడితే అరిగిపోతుంది
చీర ఇస్తే చిరిగిపోతుంది ; 
వాత పెడితే కలకాలం ఉంటుంది - హాస్య సామెత ; 
=
annam peDitE arigipOtumdi
ceera istE cirigipOtumdi ; 

waata peDitE kalakaalam umTumdi - haasya saameta ; 
;

nandanajaya- 2018 - 16 kusuma paints 

28, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

కడుపు నిండిన వాడికి గారెలు చేదు

1] లేడికి లేచిందే పరుగు ;
= lEDiki lEcimdE parugu.
2. కడుపు నిండిన వాడికి గారెలు చేదు - సామెత  . ;
= 2. kaDupu nimDina wADiki gaarelu cEdu. ;
3. పిట్ట కొంచెం ; కూత ఘనం ; - సామెత ;
= piTTa komcem, kuuta ghanam ;
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 13 kusuma paints

24, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

ఇంట్లో పిల్లి, వీధిలో పులి

డబ్బుకు లోకం దాసోహం. 
కాసు ఉంటే లోకమంతా దాసుడన్నది  
ధనమూల మిదం జగత్ ; 
ధన మూలం ఇదం జగత్ ; 
ధనమేరా అన్నిటికీ మూలం ; 
&
ఇంట్లో పిల్లి, వీధిలో పులి ;
విద్యా పర దేవతా ;
=======================; ;
;
kaasu umTE lOkamamtaa daasuDannadi ; 
imTlO pilli, weedhiIO puli ; 
widyaa para dEwataa ;
Nandanajaya kusuma paints - 12 

11, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

తిక్కలవాళ్ళు తిరణాళ్ళకు వెళితే, ఎక్కనూ దిగనూ సరిపోయిందట

1. డబ్బుకు లోకం దాసోహం ;
2. A. తెగువ దేవేంద్ర పదవి &
B. మొండివాడు రాజు కన్నా బలవంతుడు ;
3. తిక్కలవాళ్ళు తిరణాళ్ళకు వెళితే, 
ఎక్కనూ దిగనూ సరిపోయిందట ; 

1. Dabbuku lOkam daasOham ;
2. A. teguwa dEwEmdra padawi &
B. momDiwADu raaju kannaa balawamtuDu ;
3. tikkalawALLu tiraNALLaku weLitE, 
ekkanuu diganuu saripOyimdaTa ;
;
  kusuma ART - nandanajaya 10 

9, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

పిపీలికం - చీమ

పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం ;- 
పిపీలికం - చీమ ; पिपीलिक/ पिपीलिका ;
చీమ మొదలుకొని బ్రహ్మాడం వరకూ ;
అణువు మొదలు దాకా - అని పలుకుబబడి ; 
ఈ వాక్యాలు వేదాంతపరమైనవి, 
భక్తిపూర్వకంగా కూడా వాడుకలో ఉన్నవి.
1] ఆబాలగోపాలం ;
2] ఆమూలాగ్రం నిశితంగా పరిశీలించుట ;
3] నఖ శిఖ పర్యంతమూ చూస్తూ ;
3] భూ - నభోగోళాలు ;-
భూ - నభో పర్యంతం దద్దరిల్లేలా ...... ;-
మున్నగునవి - [ఇదే అర్ధంలో కాకున్నా ..... ]
ఈ పంధాలోని నుడువులు - అని చెప్పవచ్చును. 
;
============================; ;
pipeelikaadi brahma paryamtam ;- pipeelikam - ceema ;
ceema modalukoni brahmADam warakuu ;
aNuwu modalu daakaa - ani palukubabaDi ; 
ee waakyaalu wEdaamtaparamainawi, 
bhaktipuurwakamgaa kUDA waaDukalO unnawi.
1] aabaalagOpaalam ;
2] aamuulaagram niSitamgaa pariSeelimcuTa ;
3] nakha Sikha paryamtamuu cuustuu ;
4] bhuu - nabhOgOLAlu ;
bhuu - nabhO paryamtam daddarillElaa ;munnagunawi - 
[idE ardhamlO kaakunnaa .... ] ;
ee pamdhaalOni nuDuwulu - ani ceppawaccunu. 
;
nandanajaya- 9 sept  2018ksm paints  

7, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

పని లేక పటేలింటికి పోతే, పాతగోడకు పూత పెట్టమన్నాడట

1. పని లేక పటేలింటికి పోతే ; 
పాత గోడకు పూత పెట్టమన్నాడట ; [హాస్య సామెత ] ;
2. కోటి విద్యలు కూటి కొరకే ;
3.  అతని కంటె ఘనుడు ఆచంట మల్లన్న ;
============================== ;
1. pani lEka paTElimTiki pOtE ; 
paata gODaku pUta peTTamannADaTa ; 
[haasya saameta ] ; lOkOkti ; lOkam pOkaDa ;
2. kOTi widyalu kUTi korakE ;
3. atani kanTe ghanuDu, aacamTa mallanna ;
;
nandanajaya- 8 sept  2018ksm paints   

అట్లకు ఆదివారం

1. పొట్టకు పుట్టెడు తిని - 
అట్లకు ఆదివారం అన్నట్లు ; హాస్య సామెత ;
2. పందుం తిన్నా పరగడుపే ; 
ఏదుం తిన్నా ఏకాశే* ;- హాస్య సామెత ;                                                *[ఏకాశే = ఏకాదశే ] ; 
3. అక్కర ఉన్నంత వరకు ఆదినారాయణ ; 
అక్కర తీరాక బోడి నారాయణ ;
-  లోక సామెత ; 
=============================; ;
1. poTTaku puTTeDu tini - 
aTlaku aadiwaaram annaTlu ;
haasya saameta ;
2. pamdum tinnaa paragaDupE ; Edum tinnaa EkaaSE - ;
;;- haasya saameta ; [  * EkaaSE = EkaadaSE ] ; 
3. akkara unnamta waraku aadi naaraayaNa, akkara teeraaka bODi naaraayaNa ;
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 7 kusuma paints.png - proverb 7 

6, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

జ్ఞాతి గుర్రు, అరటి కర్రు

1. జ్ఞాతి గుర్రు, అరటి కర్రు వదలవు ;
2. ఎక్కమంటే ఎద్దుకు కోపం ; 
దిగమంటే కుంటికి కోపం ;  - హాస్యం - లోకం పోకడ ;
3. తేర గుర్రానికి - తంగేటి బరికె [ = బెత్తం ] ;- 
- రైతు సామెత ;  
=
1. jnaati gurru, araTi karru wadalawu ;
2.  ekkamamTE edduku kOpam ; 
digamanTE kunTiki kOpam ;
3. tEra gurraaniki - tamgETi barike [ = bettam = whip ] 

;- raitu saameta ; 
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 6 kusuma paints.png జ్ఞాతి గుర్రు, అరటి కర్రు 

సింగడు - అద్దంకి

1. చేలో ప్రత్తి చేలో ఉండగానే, 
పోలికి మూడు పోగులు, 
నాకు మూడు పోగులూ అన్నట్లు ;- రైతు సామెత ;
2. సింగడు అద్దంకి పోనూపొయ్యాడు, రానూ వచ్చాడు ; సామెత  ;
3. అతని కంటె ఘనుడు - ఆచంట మల్లన్న ;- సామెత ;

1. cElO pratti cElO umDagAnE, pOliki mUDu pOgulu, naaku  

mUDu pOguluu annaTlu ; - saameta  ;
2. simgaDu addamki pOnuupoyyaaDu, raanU waccADu ; 
saameta  ; 
3. atani kamTe ghanuDu - aacamTa mallanna ; Telugu proverb ;
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 5 kusuma paints.png  

శంఖంలో తీర్ధం, పెంకులో నీళ్ళు

1. దున్నే రోజుల్లో దేశం మీదికి వెళ్ళి, కోతల కాలంలో కొడవలి పట్టాడంట;  రైతు సామెత ;
2. శంకులో పోస్తే తీర్ధం ; పెంకులో పోస్తే నీళ్ళు ;
3. ఊగే పంటి కింద - - రాయి పడినట్లు ; - సామెత ; 
================; -
1. dunnE rOjullO dESam meediki weLLi,
kOtala kaalamlO koDawali paTTaaDamTa - raitu saameta 
2. SamkulO pOstE teerdham ; pemkulO pOstE neeLLu ;
3. uugE pamTi kimda raayi paDDaTTu ;- proverb Telugu ;
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 4 kusuma paints.png  

గడ్డి కుప్పలో - సూది మాదిరి

1. వస్తే కొండ ; పోతే వెంట్రుక - సామెత ;  
2. గడ్డి కుప్పలో - సూది మాదిరి ; - సామెత ;
3. తా దూర కంత లేదు, మెడకో డోలు - నానుడి ; / 
తాను దూర కంత లేదు గానీ, మెడకు ఒక డోలు ; 
===========================; ;  
1. wastE komDa ; pOtE wemTruka ;- saameta ;
2. gaDDi kuppalO sUdi mAdiri ;
3. taa duura kamta lEdu, meDakO DOlu - naanuDi ; / 
taanu duura kamta lEdu gaanee, meDaku oka DOlu ; 
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 3 kusuma paints 


;
శుభ ఉషస్సు ; शुभोदयम ; సుప్రభాతం ; Good Morning ;

చెవిలో పువ్వు

గురువుకే పంగనామాలు పెట్టేవాడు /
చెవిలో పువ్వు పెట్టేవాడు ; - సామెత ;
=================;
guruwukE pamganaamaalu peTTEwADu ;
cewilO puwwu peTTEwADu ; - saameta ;
&
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 2 kusuma paints.png 

అసలు కన్న కన్న కొసరు ముద్దు

అసలు కన్న కన్న కొసరు ముద్దు ;  
- proverb - Telugu ;
పులుసు కన్నా ముక్క తీపి ;
మనుమలు అంటే ప్రేమ ఎక్కువ ; 
&
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 -1 kusuma paints - 1