28, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

కడుపు నిండిన వాడికి గారెలు చేదు

1] లేడికి లేచిందే పరుగు ;
= lEDiki lEcimdE parugu.
2. కడుపు నిండిన వాడికి గారెలు చేదు - సామెత  . ;
= 2. kaDupu nimDina wADiki gaarelu cEdu. ;
3. పిట్ట కొంచెం ; కూత ఘనం ; - సామెత ;
= piTTa komcem, kuuta ghanam ;
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 13 kusuma paints

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి