9, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

పిపీలికం - చీమ

పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం ;- 
పిపీలికం - చీమ ; पिपीलिक/ पिपीलिका ;
చీమ మొదలుకొని బ్రహ్మాడం వరకూ ;
అణువు మొదలు దాకా - అని పలుకుబబడి ; 
ఈ వాక్యాలు వేదాంతపరమైనవి, 
భక్తిపూర్వకంగా కూడా వాడుకలో ఉన్నవి.
1] ఆబాలగోపాలం ;
2] ఆమూలాగ్రం నిశితంగా పరిశీలించుట ;
3] నఖ శిఖ పర్యంతమూ చూస్తూ ;
3] భూ - నభోగోళాలు ;-
భూ - నభో పర్యంతం దద్దరిల్లేలా ...... ;-
మున్నగునవి - [ఇదే అర్ధంలో కాకున్నా ..... ]
ఈ పంధాలోని నుడువులు - అని చెప్పవచ్చును. 
;
============================; ;
pipeelikaadi brahma paryamtam ;- pipeelikam - ceema ;
ceema modalukoni brahmADam warakuu ;
aNuwu modalu daakaa - ani palukubabaDi ; 
ee waakyaalu wEdaamtaparamainawi, 
bhaktipuurwakamgaa kUDA waaDukalO unnawi.
1] aabaalagOpaalam ;
2] aamuulaagram niSitamgaa pariSeelimcuTa ;
3] nakha Sikha paryamtamuu cuustuu ;
4] bhuu - nabhOgOLAlu ;
bhuu - nabhO paryamtam daddarillElaa ;munnagunawi - 
[idE ardhamlO kaakunnaa .... ] ;
ee pamdhaalOni nuDuwulu - ani ceppawaccunu. 
;
nandanajaya- 9 sept  2018ksm paints  

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి