6, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

అసలు కన్న కన్న కొసరు ముద్దు

అసలు కన్న కన్న కొసరు ముద్దు ;  
- proverb - Telugu ;
పులుసు కన్నా ముక్క తీపి ;
మనుమలు అంటే ప్రేమ ఎక్కువ ; 
&
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 -1 kusuma paints - 1 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి