24, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

ఇంట్లో పిల్లి, వీధిలో పులి

డబ్బుకు లోకం దాసోహం. 
కాసు ఉంటే లోకమంతా దాసుడన్నది  
ధనమూల మిదం జగత్ ; 
ధన మూలం ఇదం జగత్ ; 
ధనమేరా అన్నిటికీ మూలం ; 
&
ఇంట్లో పిల్లి, వీధిలో పులి ;
విద్యా పర దేవతా ;
=======================; ;
;
kaasu umTE lOkamamtaa daasuDannadi ; 
imTlO pilli, weedhiIO puli ; 
widyaa para dEwataa ;
Nandanajaya kusuma paints - 12 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి