6, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

సింగడు - అద్దంకి

1. చేలో ప్రత్తి చేలో ఉండగానే, 
పోలికి మూడు పోగులు, 
నాకు మూడు పోగులూ అన్నట్లు ;- రైతు సామెత ;
2. సింగడు అద్దంకి పోనూపొయ్యాడు, రానూ వచ్చాడు ; సామెత  ;
3. అతని కంటె ఘనుడు - ఆచంట మల్లన్న ;- సామెత ;

1. cElO pratti cElO umDagAnE, pOliki mUDu pOgulu, naaku  

mUDu pOguluu annaTlu ; - saameta  ;
2. simgaDu addamki pOnuupoyyaaDu, raanU waccADu ; 
saameta  ; 
3. atani kamTe ghanuDu - aacamTa mallanna ; Telugu proverb ;
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 5 kusuma paints.png  

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి