7, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

అట్లకు ఆదివారం

1. పొట్టకు పుట్టెడు తిని - 
అట్లకు ఆదివారం అన్నట్లు ; హాస్య సామెత ;
2. పందుం తిన్నా పరగడుపే ; 
ఏదుం తిన్నా ఏకాశే* ;- హాస్య సామెత ;                                                *[ఏకాశే = ఏకాదశే ] ; 
3. అక్కర ఉన్నంత వరకు ఆదినారాయణ ; 
అక్కర తీరాక బోడి నారాయణ ;
-  లోక సామెత ; 
=============================; ;
1. poTTaku puTTeDu tini - 
aTlaku aadiwaaram annaTlu ;
haasya saameta ;
2. pamdum tinnaa paragaDupE ; Edum tinnaa EkaaSE - ;
;;- haasya saameta ; [  * EkaaSE = EkaadaSE ] ; 
3. akkara unnamta waraku aadi naaraayaNa, akkara teeraaka bODi naaraayaNa ;
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 7 kusuma paints.png - proverb 7 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి