6, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

గడ్డి కుప్పలో - సూది మాదిరి

1. వస్తే కొండ ; పోతే వెంట్రుక - సామెత ;  
2. గడ్డి కుప్పలో - సూది మాదిరి ; - సామెత ;
3. తా దూర కంత లేదు, మెడకో డోలు - నానుడి ; / 
తాను దూర కంత లేదు గానీ, మెడకు ఒక డోలు ; 
===========================; ;  
1. wastE komDa ; pOtE wemTruka ;- saameta ;
2. gaDDi kuppalO sUdi mAdiri ;
3. taa duura kamta lEdu, meDakO DOlu - naanuDi ; / 
taanu duura kamta lEdu gaanee, meDaku oka DOlu ; 
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 3 kusuma paints 


;
శుభ ఉషస్సు ; शुभोदयम ; సుప్రభాతం ; Good Morning ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి