11, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

తిక్కలవాళ్ళు తిరణాళ్ళకు వెళితే, ఎక్కనూ దిగనూ సరిపోయిందట

1. డబ్బుకు లోకం దాసోహం ;
2. A. తెగువ దేవేంద్ర పదవి &
B. మొండివాడు రాజు కన్నా బలవంతుడు ;
3. తిక్కలవాళ్ళు తిరణాళ్ళకు వెళితే, 
ఎక్కనూ దిగనూ సరిపోయిందట ; 

1. Dabbuku lOkam daasOham ;
2. A. teguwa dEwEmdra padawi &
B. momDiwADu raaju kannaa balawamtuDu ;
3. tikkalawALLu tiraNALLaku weLitE, 
ekkanuu diganuu saripOyimdaTa ;
;
  kusuma ART - nandanajaya 10 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి