7, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

పని లేక పటేలింటికి పోతే, పాతగోడకు పూత పెట్టమన్నాడట

1. పని లేక పటేలింటికి పోతే ; 
పాత గోడకు పూత పెట్టమన్నాడట ; [హాస్య సామెత ] ;
2. కోటి విద్యలు కూటి కొరకే ;
3.  అతని కంటె ఘనుడు ఆచంట మల్లన్న ;
============================== ;
1. pani lEka paTElimTiki pOtE ; 
paata gODaku pUta peTTamannADaTa ; 
[haasya saameta ] ; lOkOkti ; lOkam pOkaDa ;
2. kOTi widyalu kUTi korakE ;
3. atani kanTe ghanuDu, aacamTa mallanna ;
;
nandanajaya- 8 sept  2018ksm paints   

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి