6, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

జ్ఞాతి గుర్రు, అరటి కర్రు

1. జ్ఞాతి గుర్రు, అరటి కర్రు వదలవు ;
2. ఎక్కమంటే ఎద్దుకు కోపం ; 
దిగమంటే కుంటికి కోపం ;  - హాస్యం - లోకం పోకడ ;
3. తేర గుర్రానికి - తంగేటి బరికె [ = బెత్తం ] ;- 
- రైతు సామెత ;  
=
1. jnaati gurru, araTi karru wadalawu ;
2.  ekkamamTE edduku kOpam ; 
digamanTE kunTiki kOpam ;
3. tEra gurraaniki - tamgETi barike [ = bettam = whip ] 

;- raitu saameta ; 
;
nandanajaya- సెప్టెంబర్ 2018 - 6 kusuma paints.png జ్ఞాతి గుర్రు, అరటి కర్రు 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి