30, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

అయితే ఆదివారం .... సోమవారం

1. ఐశ్వర్యం అందలం ఎక్కించగానే - 
అర్ధరాత్రి గొడుగు పట్టమన్నాడట. - [ హాస్య సామెత] 
2. ఐతంపూడి ఉద్యోగం - ఐతే గియ్తే ఆరు ఆవుల పాడి, 
చేస్తే  గీస్తే పెరుగు, వెన్న - ;;
3. అయితే ఆదివారం, కాకుంటే సోమవారం ;
=================================
;
1. aiSwaryam amdalam ekkistE -
ardharaatri goDuugTTamannaaDaTa. [ comedy proverb
2. aitampUDi udyOgam - aitE giytE aaru aawula pADi, 
cEstE gIstE perugu, wennaa - ;;
3. ayitE aadiwaaram, kaakumTE sOmawaaram ; 
nandanajaya- oct 2018 - 19 kusuma paints

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి