6, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

అవ్వ తీసిన గంధం, తాత తలనొప్పికే సరి

1. అవ్వ తీసిన గంధం అంతా ; తాత తలనొప్పికే సరి  ;
2. తాతా, పెళ్ళి చేసుకుంటావా అంటే నాకు పిల్లను ఎవడు ఇస్తాడే అన్నాడట.
3. మూడు నెలలు కుస్తీపట్లు నేర్చి, మూలనున్న ముసలమ్మని కొట్టాడట.
;
====================================;
;
1. awwa teesina gamdham amtaa - taata talanoppikE sari.
2. taataa, peLLi cEsukumTAwA amTE naaku pillanu ewaDu istaaDE annADaTa.
3. mUDu nelalu kusteepaTlu nErci, muulanunna musalammani koTTADaTa.
;
prvbs pain blag - 1 ksm paints 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి