20, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

రామ్ టెక్ - టెక్ = ప్రతిజ్ఞ

రామ్ టెక్ ;- 1. మరాఠీ భాషలో "టెక్" ప్రతిజ్ఞ - అని అర్ధం. 
అగస్త్య ముని మున్నగువారు యజ్ఞ యాగాలు చేస్తుండే వారు. 
మహర్షుల సత్క్రియలను రాక్షసులు ధ్వంసం చేస్తుండే వాళ్ళు. 
అది తెలిసిన శ్రీరామచంద్రుడు - దుష్టులను దునుముటకు - 
వాగ్దానం చేసాడు. 
2. కనుక రామ్ టెక్ అనే పేరు - ఈ ప్రాంతానికి కలిగింది.
మరో చారిత్రక విశేషం ;- మహాకవి కాళిదాసు - 
ఈ రామగిరిశిఖరములకు చేరి, 
మేఘసందేశం - మహాకావ్యాన్ని రచించి - 
ప్రపంచానికి అమూల్య కావ్యాలను అందించాడు.
;
3. నాగపూర్ [మహారాష్ట్ర] చక్రవర్తి రఘుజీ భోన్స్ లే - 
ఛిన్ ద్వారా కోటను [Deoghar in Cindwara] గెలిచాడు. 
ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని - రాజు కట్టించిన గుడి రామ్ టెక్ కోవెల.; 
;
4. Atishayakshetra ;- జైన విగ్రహములు ఉన్న చారిత్రక ప్రాధాన్యతతో - 
అతిశయ క్షేత్రము - అని పేరొందిన సీమ ఇది.
5. తెలుగు వారైన కీర్తిశేషులు - నరసింహారావు - 
ప్రధానమంత్రి పదవికి - ఇక్కడి నుండి పోటీ చేసారు.
;
♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣

Architecture:
Ram Temple is renowned for its unique OM structure, located at the foot of Ramgiri hill. 
Measuring 350 feet long, 10.5 feet high and 11 feet wide, 
this structure is beautifully adorned with picturesque description of 
Ramayana, Krishna Leela and idols of Lord Hanuman, Sai Baba and Gajanan Maharaj. 
;
 SRI RAAMAA Raamamaa ;
;
kusuma screen paint - 1 

;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి