5, ఫిబ్రవరి 2016, శుక్రవారం

తెర చిత్రలేఖిని 5

; కొండపల్లి బొమ్మలాగా కులికింది పిల్ల -
[సినిమా song ] 
 సావిత్రి, బాలయ్య, జగ్గయ్య నటించిన సినిమా " కుంకుమ రేఖ " [1960 ] ;
బేబీ డైసీ ఇరానీ డాన్సు, బాలలతో చిత్రీకరించిన "బొమ్మల గీతిక " ఇది.
  
[శీర్షిక :- బొమ్మల పాటలు ]  

=============   

# komDapalli bommalaagaa kulikimdi pilla 

[sinimaa ] 

saawitri, baalayya, jaggayya naTimchina sinimaa " కుంకుమ రేఖ " [1960 ] ;
bEbii Daisii iraanii DAnsu, baalalatO chitriikarimchina "bommala geetika " idi. 
 kumkumarEKa [1960 ] 
Kumkuma Rekha 1960 Telugu 
" Kondapalli Bomma Laaga Kulikindi Pilla " 
Jikki, Kosaraju
;
[SIrshika :- bommala pATalu ]  #     

Song LINK :- https://www.youtube.com/watch?v=0A4B9JnsETA      

;▼  ► ► ► ▼ ▼ ▼ ▼  ► ► ►

 కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - 2 [ = 39 ]
;


▼  ► ► ►  కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - 2 [ = 40 ]
;

  
కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - 2 [ = 41 ]
;

 కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - 2 [ = 42 ]
;
 
కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన Krish పెయింటింగ్స్ - 2 [ = 43 ]

▼ ▼ ▼ ▼  ► ► ► ▼  ► ► ► ▼  ► ► ►

5 తెర చిత్రలేఖిని - bunch ఐదు - [ 1 ]
 5 tera chitralEkhini - aidu 
 నవ , 9 ; షట్కోణ 6 , రేఖ , బొమ్మ
పేజీ వీక్షణ చార్ట్ 9 పేజీవీక్షణలు - 1 పోస్ట్, చివరగా Feb 5, 2016న ప్రచురించబడింది

paintings2010
పేజీ వీక్షణ చార్ట్ 310 పేజీవీక్షణలు - 30 పోస్ట్‌లు, చివరగా Jan 31, 2016న ప్రచురించబడింది 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి