4, జనవరి 2019, శుక్రవారం

ద్వాదశి - 4 [ = 12 సామెతల గుత్తి ]

1. కనుమకు కాకర, భోగికి పొట్ల ;
2. సూరీడొచ్చాడు ఏడో రోజు*, 
చిక్కుడాకులు తేరా అభ్యంగన స్నానాలకి ;;
3. కనుమ మీద మొయిలు, కళ్ళెదుట సిరి వాన ;
4. కనుమ రోజున మినుము కొరకాలి ;
5. కాకి నైనా, ఇల్లు కదలనీయొద్దు ;
6. కన్నె నిచ్చిన వారిని కడదాకా మరవొద్దు ;
7. నందనమ్మలు బాగా పూస్తే నారాయణుని చూచినట్లే ;
8.  కుడుము చేతికొస్తే పండుగే ;
9. ఇస్తే హిరణ్య1* దానం, ఇవ్వకుంటే కన్యాదానం ;;
10. నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం ; 
11. మూడు నూర్లు పోయె, మూతి మీసాలు పోయె, 
నంబి సోమయాజులు నామధేయం -- తప్పకపోయె ; - సామెత ;
12. ఆరాటపు పెళ్ళికొడుకు పేరంటాలు వెంట పడ్డాడట ;  
;
- సంక్రాంతి proverbs, పండగ సామెతలు ;
=======================, ; 
1. kanumaku kaakara, BOgiki poTla ; 
2. suureeDoccADu EDO rOju*, 
cikkuDaakulu tEraa abhymgana snaanaalaki ;;
3. kanuma meeda moyilu, kaLLeduTa siri waana ;
4. kanuma rOjuna minumu korakaali ;
5. kaaki nainaa, illu kadalaneeyoddu ;
6. kanne niccina waarini kaDadaakaa marawoddu ;
7. nandanammali baagaa pUstE naarAyaNuni cUsinaTlE ;
8. kuDumu cEtikostE pamDugE ; 
9. istE hiraNya*2 daanam, iwwakumTE kanyaadaanam ;
muuDu nuurlu pOye, muuti meesaalu pOye, nambi 
sOmayaajulu naamadhEyam tappakapOye ; saameta ;
AraaTapu peLLikoDuku pEramTAlu wemTa paDDADaTa ; 
;
= *రధ సప్తమికి ; 1 ;; *2 gold] ;
colors KSM - 3 ; paintings blog 

;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి