24, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

ద్వాదశి - 10 [12 Telugu proverbs]

1] అరిశెల పాకం - అత్త పాకం తెలుసుకు మసలాలి ;
2] పెళ్ళికి చేసిన పప్పు, పేరంటాళ్ళు -
 చవిచూడడానికే సరిపోయింది ; 
3] పెదవికి మించిన పన్ను ; 
ప్రమిదకు మించిన వత్తి -
4] పిండిబొమ్మను చేసి ; పీట మీద కూర్చుంబెడితే - 
ఆడబిడ్డతనాన ఎగిరెగిరి పడిందట ;
5] నిత్య కళ్యాణం, పచ్చ తోరణం ;
6] నాదం ఉంటే గంట, వాదం ఉంటే తంటా ; 
7] అల్లుడు అని పేరు పెట్టి ; 
పుల్ల విరిచివేస్తే ఎగిరెగిరి పడుతుంది ;
8] అమ్మకు నోటి వాడి, అయ్యకు చెయ్యి వాడి ; 
9] అరవై ఏళ్ళు నిండని వానిని ఆలోచన అడగకు, 

ఇరవై ఏళ్ళు నిండని  వానికి పెత్తనం ఇవ్వకు  ;
10] ఆఁ అంటే అపరాధం ; కోఁ అంటే బూతు మాటే  ;
11] కాశీకి వెళ్ళి కొబ్బరికాయకి లోభించాడట ;
12] కాళిదాసు కవిత్వం కొంత ఐతే, నా పైత్యం ముంతంత ;
========================, ;
1] arisela paakam - atta paakam 
telusuku masalaali ;
2] peLLiki cEsina pappu, pEramTALLu 

cawicuuDaDAnikE sari pOyimdi ;
3] pedawiki mimcina pannu ; 
pramidaku mimcina watti ;
4] pimDibommanu cEsi, pITa mIda kuurcumDa beDitE 
- ADabiDDatanAna egiregiri paDimdaTa ;
5] nitya kaLyANam, pacca tOraNam ; 

6] naadam umTE gamTa, waadam umTE tamTA ;
7] alluDu ani pEru peTTi ; pulla wiriciwEstE egiregiri paDutumdi ;

8] ammaku nOTi wADi, ayyaku ceyyi wADi ;
9] arawai ELLu nimDani waanini AlOcana aDagaku, 
irawai ELLu nimDini  waaniki pettanam iwwaku ;

10] ఆఁ amTE aparaadham ; కోఁ amTE buutu maaTE ;
11] kASIki weLLi kobbarikaayaki lOBimcADaTa ; 
12] kALidaasu kawitwam komta aitE, 

naa paityam amdulO mumtamta ;
;
ముందు పోస్టు ;- 2, మార్చి 2019, శనివారం ; 
ద్వాదశి - 9 [12 Telugu proverbs] ;
1] పుట్టిన ఇన్నాళ్ళకు పురుషుడు యజ్ఞము చేసెను ; ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి