24, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

ద్వాదశి - 12 [12 Telugu proverbs]

1] చెప్పులు తేరా మగడా, 
నిప్పులపై నడుస్తాను, అన్నదట ; 
[or] / చెప్పులు తెచ్చావు, 
మరి నిప్పులేవిరా* మగడా - అన్నదట ;
[ నిప్పులపై *నడవడానికి
2] లోకో భిన్న రుచిః ;
3] కోడలికి బుద్ధి చెప్పి, అత్త తెడ్డు నాకినట్లు  ;
4] అడ్డ జామీనులకు పోతే -
         తెడ్డు దెబ్బలు తప్పవు ; 
5] కోల ఆడితేనే  ..... ,
       కోతి ఆడుతుందన్నట్లు ;  
       [ = *కర్ర/ కఱ్ఱ ] ; 
6] తలగడ మంత్రం చదవొద్దు ;
        ఒద్దిక కలిగి మసలాలి ;
7] రోలు తీసుకురా, రోకలి తీసుకురా,
         రోటి దగ్గరికి నన్ను తీసుకు పోరా  ;
8] తల ఊపినందుకు, 
     తంబురా బుర్ర ఇచ్చి పొమ్మన్నట్లు ;
9] కాకరబీ కాకు జాతారే అంటే ;
దూబగుంటకు దూదేకను జాతారే - 
బదులు చెప్పాడట - దూదేకుల సాయిబు ;
10] పిల్లి గుడ్డిదైతే ఎలుక ఎకసెక్కాలు ఆడుతుంది  ;
11] దారం లేని సూదిని దయ్యం ఎత్తుకుపోతాది . 
12] కట్టె లేదు, కంప లేదు ; కాచి పోయను నీళ్ళు లేవు ; 
......... పదవోయి అల్లుడా చెరువు గట్టుకు ;
==============, ;
;
1] ceppulu tErata magaDA, 
nippulapai naDustAnu - annadaTa ; 
[ or ] ceppulu teccaawu, 
mari nippulEwiraa, magaDA - annadaTa ;[*naDawaDAniki ] 
2] lOkO Binna ruci@h ;
3] kODaliki buddhi ceppi, 
atta teDDu naakinaTlu  ; 
4] aDDa jaameenulaku pOtE -
teDDu debbalu tappawu ;
5] kOla* ADitEnE  ..... ,
kOti ADutundannaTlu ;
[ = *karra/ ka~r~ra ] ;
6] talagaDa mamtram cadawoddu ;
oddika kaligi masalaali ; 
7] rOlu teesukuraa, 
rOkali teesukuraa,
rOTi daggariki 
nannu teesuku pOraa ; 
8] tala uupinamduku, 
tamburaa burra icci pommannaTlu ;
9] kaakarabee kaaku jaataarE amTE ;
duubagumTaku duudEkanu jaataarE - 
badulu ceppaaDaTa - duudEkula saayibu ; 
10] pilli guDDidaitE -
eluka ekasekkaalu ADutumdi.
11] daaram lEni suudini -
dayyam ettukupOtaadi ; 
12] kaTTe lEdu kampa  lEdu , 
kaaci pOyanu neeLLu lEwu , 
padawOyi alluDaa ceruwu gaTTuku ;
;
&
ముందు పోస్టు ;- ద్వాదశి - 11 [12 Telugu proverbs] ;
9]  గబ్బిలం గగనాన్ని పడకుండా 
పట్టుకుని ఉన్నాను - అన్నదట ;
10] గొరిగించి గోపి నామం పెట్టినట్లు ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి