6, జూన్ 2020, శనివారం

ద్వాదశి - 29 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు

1] గాడిద తంతే ఎవరికీ చెప్పకు  ;
= When an ass kicks you, never tell  :)
2] స్వాతి కొంగల` మీదికి .... సాళువం వెళ్ళినట్లు ;
3] ఇంటి నిండా కోళ్ళు ఉన్నా పక్కింటి కోడే కూయాల్సి వచ్చింది ;
4] పెద్ద మగాణ్ణని వరి నాట్లు వెయ్యడానికి వెళ్ళి ,
ఎలుక అలికిడికే వెల్లకిలా పడ్డాడు ;
5] కథకు కాళ్ళు లేవు ,ముంతకు చెవులు లేవు 
6] ఆత్రగాడికి బుద్ధి మట్టు ;
7] కత్తిని తీసి కంపలో వేసి ఏకును తీసి ఝళిపించాడట  ;
8] మోసపోయే వాడు ఉన్నంత కాలం, 
       మోసపోయే వాడు ఉంటాడు ;
9] ఉచితానికి ఊళ్ళు, ఖచ్చితానికి కాసులు ; 
10]  బంగారము వంటి కోమటి ; 
         సంగీతము చేత బేరసారము లుడిగెన్ ;  
11] అర కాసు పనికి - ముప్పాతిక బాడుగ  ; 
12] కనుమునాడు మినుము తినాలి  ; 
=============,
1] gADida tamtE ewarikI ceppaku ; 
2] swaati komgala meediki sALuwam weLLinaTlu ;
3] imTi nimDA kOLLu unnA, pakkimTi kODE kUyAlsi waccimdi ; 
4] pedda magaaNNani ; wari nATlu weyyaDaaniki weLLi ; 
eluka alikiDikE wellakilA paDDADu ;
5] kathaku kALLu lEwu mumtaku cewulu lEwu ; 
6] aatragADiki buddhi maTTu ; 
7] kattini tIsi kampalO wEsi ; Ekunu tIsi jhaLipimcADaTa  ;
8] mOsapOyE wADu unnamta kAlam, 
mOsapOyE wADu umTADu ;
9] ucitaaniki ULLu, khaccitaaniki kaasulu ; 
10] bamgAramu wamTi kOmaTi ; 
samgeetamu cEta bEra sAramu luDigen ;
11] ara kaasu paniki - muppaatika bADuga ;
12] kanumu nADu minumu tinaali ;
;
ముందు పోస్టు ;- ద్వాదశి - 28 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ; 
1] జొన్న పెరిగితే జాడు, వరి పెరిగితే వడ్లు ; [జాడు = చీపురు] - కర్షక సామెత ; 
2] ఆకాశంలో గొర్రె తొక్కుడు, అతి సమీపంలో వానధారలు ; రైతు సామెత ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి