10, జూన్ 2020, బుధవారం

ద్వాదశి - 40 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు

1] అంబలి తాగే తాసిల్దారు వెంట, 
              మీసాలు లేపే మాలూకదారు ; 
2] నియోగపు ముష్టికి, బనారసు సంచీ ; :)
3] అందితే జుట్టు పట్టు, అందకుంటె కాళ్ళు పట్టు ;
4] ] అందితే సిగ, అందకపోతే కాళ్ళు ;
5] సిగపట్ల గోత్రాలు ;
           [= తగవులకు కాలు దువ్వే మనుషులు ; 
6] సందట్లో సడేమియా అన్నట్లు ; 
7] ] ఉన్న మాట చెబితే ఊరు అచ్చి రాదు ;
8]  ఊరు మీద అలిగి, 
        చెరువు గట్టు మీద కూర్చున్నాడట ;
9] పాపం అని పచ్చిపులుసు పోస్తే, 
         నేతిబొట్టు లేదని లేసి లేసి ఉరికిండంట ; 
10] ఆకలి రుచి ఎరగదు, నిద్ర సుఖం ఎరుగదు ; 
11] ఆకలిగొన్నవానితో న్యాయం గురించి మాట్లాడకు ; 
12] నోటికి అదుపు, ఇంటికి పొదుపు అవసరం ;
=============,
1] ambali taagE taasildaaru wemTa, 
         meesaalu lEpE maaluukadaaru ; 
2] niyOgapu mushTiki, banaarasu samcee ; 
3]  amditE juTTu paTTu, 
         amdakumTe kALLu paTTu ;
4] amditE siga, amdakapOtE kALLu ; 
5] sigapaTla gOtraalu ;
         [= tagawulaku kaalu duwwE manushulu ] ; 
7] unna mATa cebitE Uru acci rAdu ; 
8] uuru meeda aligi, 
         ceruwu gaTTu meeda kuurcunnADaTa ; 
9] paapam ani paccipulusu pOstE, 
          nEtiboTTu lEdani lEsi lEsi urikimDamTa ; 
10] aakali ruci eragadu, nidra sukham erugadu ; 
11] aakaligonnawAnitO nyaayam gurimci mATlADaku ; 
12] nOTiki adupu, imTiki podupu awasaram ; 
&
ముందు పోస్టు ;- ద్వాదశి - 39 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ;
1] ముఖారవిందం భజగోవిందం ; 
2] నీ సరి వేల్పులు లేరు, నా సరి దాసులు లేరు ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి