10, జూన్ 2020, బుధవారం

ద్వాదశి - 39 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ;

1] ముఖారవిందం భజగోవిందం ; = 
2] నీ సరి వేల్పులు లేరు, నా సరి దాసులు లేరు ;
3] తెచ్చుకుంటే భోంచెయ్యి జగన్నాయకా, 
          లేకుంటే ఊరకుండు లోకనాయకా ;
4] నక్క ముదిరితే వఱడు, 
        తొండ ముదిరితే ఊసరవెల్లి ;
5] నక్కా నక్కా నా నామం చూడు, 
       తిరిగి చూస్తే తిరుమణి చూడు ; 
6] తగులమారి తగవులమారి తంపి, పుల్లింగాల పిల్లి
7] A. సంజయ రాయబారం తెచ్చాడు -
7] B. శుష్కప్రియాలు తెచ్చె, శూన్యహస్తాలు మిగిలె ;
8]  కొండంత రాగం తీసి. పిట్టంత పాట పాడాడట ;
9] వగ్గు కోతికి శివం వచ్చినట్లు ; 
10] పరువుకోసం రోకలి మింగితే, 
        పొన్ను కాస్తా ఎక్కడో ఇరుక్కుందట ;
11] అడ్డ జామీనులకు పోతే ; తెడ్డు దెబ్బలు తప్పవు ; 
12] ముహూర్తం చూసి యాత్రకు బయల్దేరితే - 
          మొదటి మొగుడు ఎదురొచ్చాడట ;
================,
1] mukhaarawimdam bhajagOwimdam ; 
2] nee sari wElpulu lEru, naa sari daasulu lEru 
3] teccukumTE BOmceyyi teccukumTE 
      BOmceyyi jagannaayakaa, 
          lEkumTE uurakumDu lOkanAyakaa ; 
4] nakka mudiritE wa~raDu, 
          tomDa mudiritE uusarawelli ; 
5] nakkaa nakkaa naa naamam cUDu, 
               tirigi cUstE tirumaNi cUDu ;
6] tagawulamaari tampi, pullimgaala pilli ; 
7] A.  samjaya raayabaaram teccADu 
7] B. Sushkapriyaalu tecce, SUnyahastaalu migile ;
8] komDamta raagam teesi. 
      piTTamta paaTa pADADaTa ;
9] waggu kOtiki Siwam waccinaTlu ;
10] paruwukOsam rOkali mimgitE, 
             ponnu kaastaa ekkaDO irukkumdaTa ;
11] aDDa jaameenulaku pOtE ; 
          teDDu debbalu tappawu ;
12] muhUrtam cUsi bayaldEritE ,
      modaTi moguDu eduru waccADaTa ;
&
ముందు పోస్టు ;-  ద్వాదశి - 38 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ;- 
1] *పుట్టినిల్లు ఏకాదశి ; మెట్టినిల్లు గోకులాష్టమి ; 
2] అద్దం అంటే తెలీని పిల్ల, అద్దం చూసుకుంటే, రెండు ముఖాలు కనిపించాయంట ; 
3] కూతురికి బు-ధో-రం, శ-నో-రం, కోడలికి దీరికి దీరికి* [ =*దీపావళి] ; 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి