6, జూన్ 2020, శనివారం

ద్వాదశి - 35 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు

1] అబద్ధం వా, సుబద్ధం వా - కుంతీపుత్రో వినాయకః ||
2] నందో రాజా భవిష్యతి ; - సామెత / లోకోక్తి ; 
3] తిక్కలోనికి ఎక్కాల బుక్కు ఇస్తే, 
ఎండాకాలంలో లెక్క తేలుస్తానన్నాడట ;   
4] ఇచ్చినమ్మ ఈగ, 
          పుచ్చుకున్నామె కాస్తా పులి ఆయెనే ; 
5]  తింటే ఆయాసం, తినకపోతే నీరసం ;
 6] ఉల్లి ఉంటే మల్లి కాడా వంటలక్కే  ;
 7] మునగానాం తేలానాం మూసి వాయనం అన్నట్లు ;
8] చెప్పేది చెప్పి, చెప్పులా కొట్టి, 
      చిప్పలో బెల్లం పెడతాడు ముసలాడు ; 
9]  తినేది కుడిచేది తిమ్మక్క ఇంట్లో
        పోసుకునేది లేచేది పాపక్క ఇంట్లోనా!? ;
10] బంతి భోజనానికి ముందు, 
         ఎదురు వ్యాజ్యానికి వెనక ఉండాలి ;
11] గుర్రం పేరు గోడా ఐతే, 
గోడ* పేరు గుర్రమే కదా, నాకు ఉర్దూ వచ్చింది   ;
or - గోడ* పేరు గుర్రమే కదా, నాకు ఉర్దూ అంతా తెలిసిపోయింది/ 
వచ్చేసింది / పో ; & notes ;- [ Telugu word - *గోడ = wall ] ;
12] భలే వంటగత్తె అని బండి ఎక్కించుకుంటే - 
చక్రాంకితం కూరలో ఎంత పప్పు వెయ్యాలని అడిగిందట ; 
==============================, ;
1] abaddham waa, subaddham waa - 
                    kumteeputrO winaayaka@h ; 
2] namdO rAja Bawishyati ;
3] tikkalOniki ekkaala bukku istE -
emDA kAlamlO lekka tElustAnannADaTa ;
4] iccinamma eega, puccukunnaame kaastaa puli aayenE ; 
5] timTE Ayaasam, tinakapOtE neerasam ; 
6] ulli umTE malli kuuDA wamTalakkE ;  
7] munagAnaam tElaanAm -
        muusi waayanam annaTlu ;
8] ceppEdi ceppi, ceppulaa koTTi, 
cippalO bellam peDatADu musalADu ; 
9] tinEdi kuDicEdi timmakka imTlO ,
        pOsukunEdi lEcEdi paapakka imTlOnA!!? ; 
10] bamti BOjanAniki mumdu, 
eduru wyAjyAniki wenaka umDAli ;
11] gurram pEru gODA aitE gODa pEru gurramE kadaa, 
           nAku urduu amtaa  waccEsimdi / telisipOyimdi pO ;
notes ;- [ Telugu word - *gODa = wall ] ;
12] BalE wamTagatte ani bamDi ekkimcukumTE - 
cakraamkitam kuuralO emta pappu weyyaalani aDigimdaTa ; 

ముందు పోస్టు ; ద్వాదశి - 34 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ;
1] ఎక్కినోడిది గుర్రం, ఏలినోడిది రాజ్యం ; 
2] సంక్రాంతి వచ్చేది సాలుకు ఒక్కసారే ; 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి