6, జూన్ 2020, శనివారం

ద్వాదశి - 32 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు

1] ఓమ్ కారము లేని మంత్రము - అధికారము లేని ప్రజ్ఞ ; 
2] దండమయ్యా బాపనయ్యా అంటే, 
         మీ తండ్రి నాటి పాత బాకీ ఇచ్చి పొమ్మన్నాడట ;
3] పొట్టకైనా, బట్టకైనా భూదేవే దిక్కు కదా! ;
4] బొమ్మకు మొక్కినా నమ్మకం ఉండాలి 
5] రొట్టె లేదు గాని, ఉంటే నెయ్యి అద్దుకు తిందును  ;
6] ఊరు ఉసిరికాయంత, తగువు తాటికాయంత ;
7] నాడులు ఎంచే వారే గాని, గోడు చూచే వారే లేరు ; 
8]  ఎండిన ఊళ్ళ గోడు ఎవడికి కావాలి, 
         పండిన ఊళ్ళకు అందరూ ప్రభువులే ; 
9]  నాధుడు లేని రాజ్యం నానా విధాలు అయ్యింది 
10] కొండ* మీద మా గుండోణ్ణి* చూసారా!? -
      అని అడిగినట్లైంది ; [ = *తిరుపతి hill ] ;; 
11] తిన్న రేవును తలవాలి ;
12] లంకలో హరి శబ్దం ;
Notes ;- 11] * [= గ్రామీణుల దృష్టిలో చెరువు అంటే =
ఆకలి తీర్చే బువ్వ కుండ ] ;
;
================,
1] Omm kaaramu lEni mamtramu - 
adhikaaramu lEni prajna ; 
2] damDamayyA bApana yyaa amTE, 
mI tamDri nATi pAta bAkI icci pommannADaTa ; 
3] poTTakainaa, baTTakainA BUdEwE dikku kadA! 
4] bommaku mokkinaa nammakam unDAli ;
5] roTTe lEdu gaani, umTE neyyi adduku timdunu ;
6] uuru usirikaayamta, taguwu tATikaayamta ;
7] nADulu emcE waarE gAni, gODu cUcE AE lEru ;
8] emDina ULLa gODu ewaDiki kaawaali, 
        pamDina ULLaku amdarU praBuwulE ; 
9] naadhuDu lEni raajyam naanaa widhaaluu ;
10] komDa* mIda mA gumDONNi cUsArA!? 
          ani aDiginaTlaimdi ; [ =*tirupati Hill ] ;
11] tinna rEwunu talawaali ;
- [= graameeNulu/la dRshTilO  - 
pallejanam - ceruwu amTE =
aakali teercE buwwa kumDa ] ;
12] lamkalO hari Sabdam ; 
&
ముందు పోస్టు ; - ద్వాదశి - 31 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ;
1] విదూషకుణ్ణి కోతి ఉరిమినట్లు, హాస్యగాణ్ణి తేలు కుట్టినట్లు ;
2] చెరువులోని నీళ్ళు వాలు గుమ్మిన పోయె ; 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి