10, జూన్ 2020, బుధవారం

ద్వాదశి - 38 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు

1] *పుట్టినిల్లు ఏకాదశి ; మెట్టినిల్లు గోకులాష్టమి ; 
2] అద్దం అంటే తెలీని పిల్ల, అద్దం చూసుకుంటే, 
            రెండు ముఖాలు కనిపించాయంట ; 
3] కూతురికి బు-ధో-రం, శ-నో-రం, 
             కోడలికి దీరికి దీరికి* [ =*దీపావళి]  ;
4] మన్ను మగ్గితే -
             మాలిని చేతికైనా పైరు పంటలు ఔతాయి ;
5]  సేరు దొరకు, మణుగు బంటు ; 
6] పాచిపళ్ళవాడు పేర్చిపెడితే, 
          పసిడి పళ్ళవాడు బరుక్కుని తిన్నాడట ;
7] పేరు లేనమ్మ, పెనం కాజేసిందట ; 
8] మానుపిల్లి ఐనా, మట్టి పిల్లి అయినా, 
                 ఎలుకను పట్టిందే పిల్లి ;
9] పిల్లి అంటే ఏమిటి అని అడిగితే, 
            మార్జాలం అని చెప్పాడట ; 
10] నగరికి ఎంతైనా పెడతాడు గానీ,  
                పెద్దకోడలికి కూడు పెట్టాలంటే ఏడుస్తాడు ;
11] హరిహరులు ఇద్దరూ ఒకటే, 
            అది తెలియనివారి నోట్లో మన్ను [తమిళ సామెత / Tamil Proverb ]
12] బలిజ పుట్టుక పుట్టవలె, బత్తాయి బుడ్డి కొట్టవలె ; 
========================================, 
1] puTTinillu EkaadaSi ; meTTinillu gOkulAshTami ; 
2] addam amTE teleeni pilla, addam cUsukuMTE, 
                   remDu muKAlu kanipimcAyamTa ;  
3] kuuturiki bu-dhO-ram, Sa-nO-ram, kODaliki 
deeriki deeriki* ; [ =*deepAwaLi ] ; 
4] mannu maggitE -
            maalini cEtikainA pairu pamTalu autaayi ; 
5] sEru doraku, maNugu bamTu ;  
6] pAcipALLawADu pErcipeDitE, 
            pasiDi paLLawADu barukkuni tinnADaTa ;
7] pEru lEnamma, penam kaajEsimdaTa ; 
8] maanupilli ainaa, maTTi pilli ayinA, 
            elukanu paTTimdE pilli ;
9] pilli amTE EmiTi ani aDigitE, 
                 maarjaalam ani ceppADaTa ;
10] nagariki emtainaa peDatADu gAnI, 
          peddakODaliki kUDu peTTAlamTE EDustADu ;
11] hariharulu iddaruu okaTE, 
          adi teliyaniwaari nOTlO mannu [tamiLa saameta ] ;
12] balija puTTuka puTTawale, battaayi buDDi koTTawale ; 
&
Notes ;- *1] ఏకాదశి - ఉపవాసాలు చేసే నెల తిథి - గోకులాష్టమి - ఉట్ల పండుగ - 
ఇత్యాది వేడుకల పర్వం - ఆడపిల్లలకు అత్తగారి ఇల్లు భద్రత & శ్రేష్ఠం - అని భావం 
అలనాటి proverb కదా, ఇప్పుడు - నేటి కాలానికి అన్వయిస్తే కుదరదు లెద్దురూ ; :) 
==========, 
1] EkaadaSi - upawaasaalu cEsE nela tithi - gOkulaashTami - uTla pamDuga - 
ityaadi wEDukala parwam - ADapillalaku attagaari illu bhadrata & SrEshTham - 
ani bhaawam ;
&
ముందు పోస్టు ;-  ద్వాదశి - 37 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ;- 
1] గాడిద కొడకా అంటే, తమరు తండ్రులు, మేము బిడ్డలము అన్నాడట ; 
2] దుడ్డు కర్రా దుడ్డుకఱ్రా ఎవరి మాట వింటావే, 
వింటే ఎవరి చేతిలో ఉంటే వారి మాటని - అన్నదిట ; 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి