25, మే 2020, సోమవారం

ద్వాదశి - 16 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు

1] ఒక చిత్రం, ఒక బొమ్మ ; 
          - వెయ్యి మాటలతో సమానం ;
2]  అప్పులెందుకు మిగిలాయిరా అంటే, 
ఎగ్గొట్టడం చేతకాక అన్నాడట  ;
3] అప్పు ఇచ్చి చూడు, పిల్లను ఇచ్చి చూడు ;
4] సత్రం భోజనం మఠం నిద్ర - అన్నట్లు ఉన్నది  ;
5] ఉబిసో ఉబ్బేసో పని చేపించుకోవాల ;
6] నూటికి వస్తాదు, బహు పోటుగాడు  ; 
7] విత్తు కొద్దీ విభవం, విద్య కొద్దీ వినయం  ; 
8] కష్ట సంపాదన ఇష్ట భోజనం ;
9] పగటి నిద్ర పనికి చేటు ; రాత్రి మాటలు నిద్రకు చేటు ;
10] అంకపొంకాలు* లేనిదమ్మ, శివలింగం, వందే - ;
[వందే =నమస్కారం, * అంకం - సంఖ్య ; పొంకం = గర్వం ] ;
11] పుణ్యానికి పుట్టిందే సాక్షి, బావికి నీళ్ళే సాక్షి  ;
12] ఆడబోయిన తీర్ధం ఎదురైనట్లు ; 
=================================;
1] oka citram, oka bomma ; weyyi mATalatO samAnam ; 
2] appulemduku migilAyirA amTE, 
eggoTTaDam cEtakaaka annADaTa ; 
3] appu icci CUDu, pillanu icii cUDu ;
4] satram BOjanam maTham nidra - annaTlu unnadi ; 
5] ubisO ubbEsO pani cEpimcukOwaala ;;
6] nUTiki wastAdu, bahu pOTugADu ; 
7] wittu koddI waiBawam, aidya koddI winayam ; 
8] kashTa sampaadana, ishTa BOjanam ; 
9] pagaTi nidra paniki cETu, raati mATalu nidaraku cETu ; 
10] amka pomkAlu lEnidamma Siwalimgam, wamdE ; 
11]  puNyAniki puTTimdE sAkshi, bAwiki nILLE sAkshi ; 
12] ADabOyina tIrdham edurainaTlu 
;
ముందు పోస్టు ;-  ద్వాదశి - 15 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ;
విక్రమార్కుని వంటి ప్రభువు ఉంటే, భట్టి వంటి మంత్రి అప్పుడే ఉంటాడు ; 
;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి