26, మే 2020, మంగళవారం

ద్వాదశి - 27 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ;

1] ఇగురం* ఉంటే ఇరవైమందినైనా సాకవచ్చు ;
          [ =* వివరం ] ; 
2] అబ్బి అంత పొడుగు, దాక్షారామం భీమన్నలాగా ;  [*Notes] ;
3] తెలియనంత వరకూ బ్రహ్మ విద్య, 
        తెలిసిన తర్వాత కూసు విద్య ;
4] చిన్న నీటి చుక్క కదిలి చేయును కదా - 
                  పెను నీలి సంద్రాన్ని ;
5] దాయ* కట్టని ఆవు తన్నక మానదు ; 
         [దాయ* = బంధం, word - దాయాది ]  ;
6] దాసరివా? జంగానివా? అంటే, 
        ముందున్న ఊరును బట్టి అన్నాడట ;
7] పోరాటం లేని ఆరాటం పనికి రాదు ;
8] లేడిని చూసిన వాళ్ళంతా వేటగాళ్ళే ;
9] కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టినట్లు ;
10] తినే ముందు రుచి అడగకు ; 
          వినే ముందు కథ అడగకు  ;
& ref ;- Notes ;- 2] దాక్షారామం భీమేశ్వర కోవెల ఎత్తు - రెండు అంతస్థులు - 
దాక్షారామం గుడిలోని భీమేశ్వర లింగం - చాలా పొడుగు/ ఎత్తు ఐనది ; 
===========================,
1] iguram* umTE irawai mamdinainaa saakawaccu ;
    [ = *wiwaram] ;
2] abbi amta poDugu, 
          dAkshArAmam BImannalAgA ;  [*Notes]
3] teliyanamta warakuu brahma widya, 
        telisina tarwaata kuusu widya ;
4] cinna nITi cukka kadili cEyunu kadaa - 
                     penu neeli samdraanni ; 
5] daaya kaTTani aawu tannaka mAnadu ; 
         [dAya = bamdham, & so word -> daayAdi ] ;
6] daasariwaa jamgaaniwaa amTE, 
          mumdunna uurunu baTTi annADaTa ; 
7] pOrATam lEni aarATam paniki raadu ;
8] lEDini cuusina wALLamtaa wETagALLE ;
9] komDanu tawwi elukanu paTTinaTlu ; 
10] tinE mumdu ruci aDagaku ; winE mumdu katha aDagaku ; 
;
& ref ;- Notes ;- daakshaaraamam BImESwara kOwela ettu - 
remDu amtasthulu - daakshaaraamam guDilOni BImESwara limgam - 
caalaa poDugu/ ettu ainadi ; 
&
ముందు పోస్టు ;- ద్వాదశి - 26 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ; 
కలిసి వచ్చే కాలానికి నడిచి వచ్చే బిడ్డలు ;
కుంచం వడ్లు ఉంటే కుడికొప్పు ; అడ్డెడు ఉంటే ఎడమ కొప్పు ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి