26, మే 2020, మంగళవారం

ద్వాదశి - 25 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు

1] ఘంటాకర్ణునికి అష్టాక్షరీ మంత్రం 
ఉపదేశం చేయబోయినట్లు ;  
2] యాదవ భారతం ఎద్దు మోత బరువు ;
3] తత్సమయానికి తడి ఇసకే సరి - 
అని పళ్ళు తోమినట్లు ;
4] తడిసి ముప్పందుం ఐంది ; 
[= * పందుం - ముప్పందుం - ధాన్యం కొలతలు ] ;
5] బలిమిని లింగం కడితే భక్తుడు ఔతాడా!? 
6] తణుకు పోయి మాచారం వెళ్ళినట్లు [= చుట్టు దారి ] ;
7] ఆచారం ఆచారం అన్నంభొట్లా అంటే, 
పెద్ద చెరువులో కుక్క ఈదింది అన్నాడట ;
8] నేతి కుండను నేల మీద పెట్టి, 
ఉత్తి కుండను ఉట్టి మీద పెట్టినట్లు 
9] పోకల కుండను - చట్రాతి మీద పగల కొట్టినట్లు ;
10] గుడ్డు వచ్చి పిల్లను వెక్కిరించిందంట   ;
11] ఆవగింజంత అబద్ధం ముందర - 
ఐరావతం అంత నిజం కూడా నిలబడదు ; 
12] ఎద్దు ఉన్నోనికి బుద్ధి ఉండదు ; 
బుద్ధి ఉన్నోనికి ఎద్దు ఉండదు ;
==============================, ;
1] GamTAkarNuniki ashTAksharee mamtram 
upadESam cEyabOyinaTlu ; 
2] yaadawa bhaaratam eddu mOta baruwu ; 
3] tatsamayaaniki taDi isakE sari - 
ani paLLu tOminaTlu ;  
4] taDisi muppamdum aimdi ; 
[* pamdum - muppamdum - dhaanyam kolatalu] ; 
5] balimini limgam kaDitE bhaktuDu autADA!!?
6] taNuku pOyi maacaaram weLLinaTlu;  [= cuTTudaari ] ;
7] aacaaram aacaaram annamBoTlA amTE, 
pedda ceruwulO kukka eedimdi annaaDaTa ; 
8] nEti kumDanu nEla meeda peTTi, 
utti kumDanu uTTi meeda peTTinaTlu ;
9] pOkala kumDanu caTrAti mIda pagala koTTinaTlu ; 
10] guDDu  wacci pillanu wekkirimcimdamTa ;  
11] aawagimjamta abaddham mumdara - 
airaawatam amta nijam kUDA nilabaDadu ;
12] eddu unnOniki buddhi umDadu ; 
buddhi unnOniki eddu umDadu ; 
&
ముందు పోస్టు ;- ద్వాదశి - 24 - పన్నెండు తెలుగు సామెతలు ; 
ఆడేది అడ్డ నామాలలు తీసుకుంటే - పాడేది పంగనామాలు తీసుకుందంట ; [కర్నూలు సామెతలు ] ; 
కొండ అద్దమందు కొంచెమై ఉండదా ; - ಸಾಮೆತಲು ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి