5, ఆగస్టు 2023, శనివారం

మంచి సంకల్పం -

వరాహమిహిరుడు - భూమిలోపలి పొరలలో - ఉన్న నీటిజాడలను ఎట్లా కనిపెట్టాలో - శ్లోకముల రూపములో - లోకమునకి అందించిన అద్భుత గ్రంధం - జలార్గళశాస్త్రం - ప్రజలకు ఎంతో ఉపయుక్తం, ఉపకారి - ఈ హిందూ ప్రాచీన రచన ;- 

జగతికి అందించడం మంచి సంకల్పం - ఇది మంచి సందేశం -

====================== , 

waraahamihiruDu - BUmilOpali poralalO - unna nITijADalanu eTlaa kanipeTTAlO - SlOkamula ruupamulO - lOkamunaki amdimcina adbhuta gramdham - jalaargaLaSAstram - prajalaku emtO upayuktam, upakaari - ee himduu praaceena racana ;-

jagatiki amdimcaDam mamci samkalpam - idi mamci samdESam ; 

jalArgaLaSAstramu -  జలార్గళశాస్త్రము 


& ;-  jalArgaLaSAstramu -  జలార్గళశాస్త్రము - సేకరణ ;

సేకరణ ; జలనిధి - కాదంబరి ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి