28, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

ఉడుము, మద్ది

 ఇంద్రతరోః వల్మీకః ప్రాక్ దృశ్యః పశ్చిమే సిరా హస్తే|

ఖాత్వా చతుర్దశ నరాః కపిలా గోథా* నరే ప్రథమే|| 70=౭౦ ;; 

====================================== , 

& తా. మరుదేశాలలోని - మద్దిచెట్టునకు - 

తూర్పు దిక్కునందు - పుట్ట ఉంటే - 

దానికి[ANtHill] పడమటి దిక్కున - 

ఒక మూర దూరమున - *చతుర్దశ పు.ప్ర. త్రవ్వినట్లైతే - 

నీరు ఉనికి బయల్పడుతుంది, మఱియు -

కపిలవర్ణము కల ఉడుము* - ఉండును. = ౭౦=70 ;

*चतुर्थ • = నాలుగు వ ;;  చతుర్దశ = 14 = పధ్నాలుగు ; &

notes ;- మద్దిచెట్టుఅర్జునుడు - భారతవీరుడు - కి కలిగి ఉన్న పేర్లు - 

మద్ది కి ఉన్నవి ;- తెల్ల మద్ది (లాటిన్ Terminalia arjuna) ; 

సాంసృతిక పదాలు ;-  నాదిసర్బా, చిత్రయోది, కిరీటి, గాండీవిని, 

సవ్యసాచి ; అర్జునము చెట్టు· గంధవృక్షకము· ధనంజయము ;

&

extra notes ;- బాలకృష్ణ లీలలు ;-  story ;- యమల - అర్జున తరువులు ;- 

కుబేరుని పుత్రులు - మణిగ్రీవుడు, నల కుబేరుడు - శాపవిముక్తి - 

భాగవత & హరివంశ రామాయణ కథలు ;

========================= ,

 imdratarO@h walmeeka@h praak dRSya@h paScimE siraa hastE|

KAtwA caturdaSa naraa@h kapilaa gOthaa narE prathamE|| 70=౭౦ ;; 

& taa. marudESAlalOni - maddiceTTunaku - 

tUrpu dikkunamdu -

puTTa umTE - daaniki paDamaTi dikkuna - 

oka muura duuramuna - 

*caturdaSa pu.pra. trawwinaTlaitE - niiru uniki bayalpaDutumdi, ma~riyu -

kapilawarNamu kala uDumu - umDunu, ౭౦=70 ;; 

&  *चतुर्थ • = naalugu wa ;;  caturdaSa = 14 = padhnaalugu ; ; &

extra notes ;- baalakRshNa leelalu ;- yamala - arjuna taruwulu ;- 

kubEruni putrulu - maNigreewuDu, nala kubEruDu - SApawimukti - 

BAgawata & hariwmSa raamaayaNa kathalu ;

Arjuna, yamala Trees - BalaKrishna 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి