12, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

no నీరు - signs, nature

తామ్రైః సమేతా పృషతైః విచిత్రైరాపాండు భస్మోష్ట్ర *ఖరాను రూపా| 

భృంగోపమాంగుష్ఠిక పుష్పికావా - సూర్యాగ్ని వర్ణాచ శిలాని తోయా|| శ్లోకమ్ ; ౧౧౦ = 110 ;; 

తా. ఎర్రని చుక్కలును, నానా విధ వర్ణాలు - తెలుపు బూడిదె - గాడిదె - 

వీని రంగులును & సూర్యాగ్నుల కలర్స్ కలిగిన ఱాళ్ళు -

ఉన్న చోట నీరు ఉద్భవించదు [no water] ;; శ్లోకమ్ ; ౧౧౦ = 110 ;; 

& నానా వర్ణాల రాళ్ళు  = = naanaa warNAla rALLu  ;;

============================= ,

taamrai@h samEtaa pRshatai@h wicitrairaapaamDu BasmOshTra *Karaanu rUpA| 

BRmgOpamaamgushThika pushpikAwA - sUryAgni warNAca Silaani tOyA|| శ్లోకమ్ ; ౧౧౦ = 110 ;; 

taa. errani cukkalunu, naanaa widha warNAlu - telupu buuDide - gADide - wiini ramgulunu &

suuryaagnula kalars kaligina ~rALLu unna cOTa neeru udbhawimcadu [`no water`] ;; శ్లోకమ్ ; ౧౧౦ = 110 ;; 

no నీరు ;;  క్లిష్టమైన నీరు ;-  no జలవనరులు ;; Many colors stones, no water ;;

water sources - trees reveal 

 ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి